Thất bại một lần không có nghĩa là bạn sẽ thất bại mãi mãi. Hãy quên đi những sai lầm trong quá khứ, quên đi cả những thất bại. Hãy quên tất cả mọi thứ, trừ những gì bạn sẽ làm và hãy thực hiện chúng. Thất bại chỉ là bạn đang tìm cách để thành công.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *