Phụ nữ là điều tuyệt vời nhất và cũng là những sinh vật khó hiểu nhất. Phụ nữ sinh ra là để yêu chứ không phải để hiểu. Thế nên đừng cố gắng để hiểu.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *