Tình yêu đích thực giống như bóng ma. Tất cả đều nói về nó nhưng không có ai nhìn thấy nó. Còn hôn nhân là cuộc phiêu lưu duy nhất mà một kẻ hèn nhát có thể thực hiện. Hôn nhân giống như vùng biển động mà không một chiếc la bàn nào có thể tìm thấy hướng đi.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *