Bạn muốn từ bỏ tất cả vì đã quá mệt mỏi? Bạn không muốn cố gắng thêm một phút giây nào nữa vì quá thất vọng? Sự nhẫn nại nỗ lực nào cũng mệt mỏi, cay đắng nhưng quả của nó dành cho bạn lại rất ngọt ngào. Và quan trọng hơn, sau mỗi khó khăn thử thách, bạn lại mạnh mẽ hơn và không có bất cứ thử thách nào có thể đánh bại bạn được nữa.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *