Đừng tìm nguyên nhân của bệnh trầm cảm. Tất cả chỉ vì bạn hết tiền mà thôi. Có tiền là ắt thấy đời vui phơi phới trở lại, người chẳng có bệnh tật gì.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *