Đừng sợ hãi cuộc sống mà hãy tin rằng cuộc đời này đáng sống. Và đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác mà hãy tận hưởng cuộc sống của bạn. Bởi vì cuộc sống không phát hành vé khứ hồi đâu, một khi bạn đã xuất phát thì không bao giờ quay trở lại được.

1. 언제까지 계속되는 불행이란 없다.

Không có bất hạnh nào kéo dài mãi mãi.

2. 인간의 가장 행복한 시간은 일에 몰두하고 있을 때이다. 인간의 고독감은 삶의 공포일 뿐이다.

Thời gian hạnh phúc nhất của con người là khi đang vùi đầu vào công việc. Cảm giác cô độc của con người không gì khác ngoài nỗi sợ hãi về cuộc đời.

3. 게으름은 쇠붙이의 녹과 같아서 노동보다 더 심신을 소모시킨다.

Sự lười biếng giống như gỉ sét trên kim loại, làm tiêu hao tinh thần và thể xác hơn cả lao động.

4. 세월은 피부를 주름지게 하지만 열정을 포기하는 것은 영혼을 주름지게 한다.

Năm tháng làm da nhăn nheo nhưng từ bỏ đam mê tạo ra những nếp nhăn trong tâm hồn.

5. 남의 생활과 비교하지 말고 네 자신의 생활을 즐겨라.

Đừng so sánh với cuộc sống của người khác mà hãy tận hưởng cuộc sống của bạn.

6. 인생에 있어서 커다란 기쁨은 너는 하지 못한다고 세상이 말하는 것을 하는 일이다.

Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm được điều mà thế giới nói rằng bạn không thể làm được.

7. 인생은 근본적으로 신앙과 인내로 이루어지고 있다. 이 두 가지를 가진 자는 놀라운 목표 에 도달한다.

Cuộc sống về cơ bản được tạo nên bởi niềm tin và sự nhẫn nại. Những người có cả hai điều này đều đạt được mục tiêu đáng kinh ngạc.

8. 인생은 왕복표를 발행하고 있지 않습니다. 한 번 출발하면 다시는 돌아오지 않습니다.

Cuộc sống không phát hành vé khứ hổi. Một khi đã xuất phát, bạn sẽ không quay trở lại được.

9. 인생을 두려워하지 말라. 인생은 살 가치가 있다고 믿으라. 그러한 그대의 믿음은 그 사 실을 창조하는 데 도움을 줄 것이다.

Đừng sợ hãi cuộc sống. Hãy tin rằng cuộc đời đáng sống. Niềm tin như vậy của bạn sẽ giúp tạo ra sự thật đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *