Quá khứ đã qua đi và đó là điều tất yếu. Khi thế giới khiến bạn mệt mỏi thì sống đừng bận tâm chính là thượng sách. Tôi sẽ quyết định tâm trạng của mình và hôm nay tôi sẽ hạnh phúc.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *