Đừng nói với người khác về vấn đề của bạn. 20% không quan tâm và 80% vui mừng vì những vấn đề bạn đang gặp phải. Đây là sự thật phũ phàng nhưng bạn phải chấp nhận nó.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *