Cuộc sống thật ngắn ngủi. Nhưng lãng phí thời gian làm cho cuộc sống ngắn ngủi hơn nữa. Hãy nghĩ rằng không có ngày mai và sống ngày hôm nay, hôm nay chính là ngày mai. Cuộc sống của chúng ta sẽ xứng đáng với những nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *