자신을 즐겁게 만들라

Hãy làm cho bản thân mình vui vẻ

사람은 마음이 유쾌하면 종일 걸어도 싫증이 나지 않지만, 걱정이 있으면 불과 십릿길이라도 싫증이 난다.

Người mà vui vẻ thì đi bộ cả ngày cũng không mệt mỏi, nhưng lòng lo lắng thì đi bộ mười dặm cũng thấy mệt.

인생의 행로도 이와 마찬가지로, 항상 밝고 유쾌한 마음을 가지고 걸어야 한다.

Cũng giống như vậy, trên đường đời luôn phải bước đi với tâm hồn tươi sáng và vui vẻ.

이는 영국 극작가 세익스피어의 말이다.

Đây là lời của nhà soạn kịch người Anh Shakespeare.

인간의 뇌는 여러 감정을 동시에 느끼기 힘든 구조로 되어 있기 때문에, 즐거운 상태가 되면 후회로 인해 가라앉았던 기분은 자연스럽게 리셋되어 원래대로 회복된다.

Bởi vì bộ não con người được cấu tạo khó có thể cảm nhận được nhiều cảm xúc cùng lúc, nên khi trở nên vui vẻ thì tâm trạng buồn bã do hối hận sẽ được làm mới lại một cách tự nhiên và hồi phục lại trạng thái ban đầu.

기분이 처지고 아무것도 하기 싫어질 때야말로 억지로라도 밖으로 나갈 것을 권한다.

Chính là những lúc bạn xuống tinh thần, không muốn làm gì cả, tôi khuyên bạn nên ép mình đi ra ngoài.

친구와 함께 맛있는 식사를 하러 가는 것도 좋고, 단골 술집에 가는 것도 좋다.

Đi ăn những bữa ngon với bạn cũng tốt, mà đi đến quán rượu quen cũng tốt.

평상시 가지 않던 도서관에 가보거나 음악을 듣는 것도 나쁘지 않다.

Đến thư viện bình thường bạn không đến, hay nghe nhạc cũng không tệ,

발 맛사지를 받아 몸의 긴장을 풀어주는 것도 좋은 방법중의 하나이다.

Mát xa chân, giải tỏa căng thẳng cho cơ thể cũng là một trong những cách hay.

어쨋든, 처져 있는 것보다 움직이는 것이 뇌에 좋다는 사실을 명심해야 한다.

Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên nhớ rằng di chuyển sẽ tốt cho não hơn là ngồi yên.

주변 경치를 보는 것만으로도 뇌가 자극 받아 뭔가 다른 일을 생각한다.

Chỉ cần nhìn vào khung cảnh xung quanh sẽ kích thích não bộ của bạn và khiến bạn nghĩ về điều gì đó khác.

마냥 흘러가는 시간 속에 자기를 방치하지 말고, 지금과는 다른 상황에 놓이도록 노력해 보자.

Đừng bỏ mặc bản thân trong thời gian cứ trôi đi, mà hãy nỗ lực đặt bản thân vào hoàn cảnh khác với bây giờ.

이것만으로도 일상생활은 꽤 달라질 수 있다.

Chỉ với điều này thôi, cuộc sống ngày đã trở nên khác biệt lớn rồi.

그 행동이 행복을 쟁취하는 힌트가 되고 계기가 된다.

Hành động đó trở thành gợi ý và cơ hội để đạt được hạnh phúc.

행복하고 싶다면 나 자신이 즐거울 수 있도록 하자.

Nếu muốn hạnh phúc, chúng ta hãy làm cho mình vui vẻ.​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *