톨스토이의 10가지 교훈

10 bài hc ca Tolstoy

1. 일하기 위해 시간을 내십시오. 그것은 성공의 댓가입니다.

Hãy dành thời gian để làm việc. Đó là cái giá của sự thành công.

2. 생각하기 위해 시간을 내십시오. 그것은 능력의 근원입니다.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ. Đó là khởi nguồn của năng lực,

3. 운동하기 위해 시간을 내십시오. 젊음을 유지하는 비결입니다.

Hãy dành thời gian để vận động. Đó là bí quyết duy trì sự trẻ trung.

4. 독서하기 위해 시간을 내십시오. 그것은 지혜의 원천입니다.

Hãy dành thời gian để đọc sách. Đó là suối nguồn của trí tuệ.

5. 친절하기 위해 시간을 내십시오. 그것은 행복으로 가는 길입니다.

Hãy dành thời gian để tử tế. Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc.

6. 꿈을 꾸기 위해 시간을 내십시오. 그것은 대망을 품는 것입니다.

Hãy dành thời gian để mơ ước. Đó là sự ôm ấp hoài bão lớn.

7. 사랑하고 사랑받는데 시간을 내십시오. 구원 받는 자의 특권입니다.

Hãy dành thời gian để yêu và được yêu. Đó là đặc ân của những người được cứu rỗi.

8. 주위를 살표보는데 시간을 내십시오. 이기적으로 살기에는 너무 짧은 하루 입니다.

Hãy dành thời gian để quan sát xung quanh. Một ngày quá ngắn ngủi để sống ích kỷ.

9. 웃기위해 시간을 내십시오. 그것은 영혼의 음악입니다.

Hãy dành thời gian để cười. Đó là âm nhạc của linh hồn.

10. 기도하기 위해 시간을 내십시오. 인생의 영원한 투자입니다.

Hãy dành thời gian để cầu nguyện. Đó là một khoản đầu tư lâu dài cho cuộc đời bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *