red heart shape ....

Valentine tỏ tình bằng tiếng Hàn thế nào để người ấy tan chảy? Hãy học ngay những câu tỏ tình ngọt hơn cả vị sô cô la dưới đây.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *