Tại sao tôi lại bất an, nhạy cảm, chán nản như thế này? Thì ra là vì tài khoản ngân hàng không có tiền nên cơ thể tôi biết điều này bằng trực giác.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *