Bạn hạnh phúc hay bất hạnh đều là do bạn cảm nhận. Nhiều khi bạn đang nắm giữ hạnh phúc trong tay mà không hề biết, cứ mãi quẩn quanh đi tìm kiếm hạnh phúc và rồi luôn than vãn rằng mình bất hạnh. Thực ra hạnh phúc ở rất gần bạn, ở ngay trong trái tim bạn.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *