Trên thế gian này, không có gì quý hơn thân thể của chúng ta, mà thân thể đó do cha mẹ ban tặng. Cha mẹ đã ban cho ta cuộc sống, tình yêu với biết bao sự hi sinh. Vì thế, hãy dành cho cha mẹ sự tôn kính, yêu thương nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *