Silhouette of running man at sunset

배우가 되고 싶다는 꿈 하나로 오디션을 보러 다니던 남자가 있었습니다.

Có một chàng trai đi thử giọng với ước mơ duy nhất là muốn trở thành diễn viên.

무려 800회 이상, 10년간 바텐더, 요리사, 페인트공 등 온갖 일을 했지만, 꿈은 오직 ‘배우’, 단 하나였습니다.

Anh đã đi thử giọng hơn 800 lần trong 10 năm. Anh từng làm đủ mọi công việc như bartender, đầu bếp, thợ sơn… nhưng ước mơ duy nhất của anh là “diễn viên”.

그러나 오디션에선 ‘너무 평범하다’는 이유로 탈락되었습니다.

Thế nhưng, trong buổi thử giọng, anh đã bị loại vì lý do rằng ‘quá bình thường”.

800번의 탈락은 800번의 실망을 뜻하고 아픔은 그 열 배, 스무 배 이상이었습니다.

800 lần bị loại là 800 lần thất vọng nhưng nỗi đau thì gấp 10 lần, 20 lần.

그러던 그에게 어느 날 운명의 기회가 찾아왔습니다.

Một ngày kia, cơ hội định mệnh đã đến với anh.

케네스 로너겐의 희곡 ‘this is our youth’ 에서 그는 길거리 폐인을 혼신의 연기로 표현했고, 비평가들로부터 찬사를 받으며 세상의 조명을 받기 시작했습니다.

Trong vở kịch ‘Đây là tuổi trẻ của chúng ta’ của Kenneth Lonergen, anh đã toàn tâm toàn ý thể hiện vai một người tàn tật trên đường phố, và anh đã được các nhà phê bình khen ngợi và bắt đầu tỏa sáng.

그러나 그간의 고생을 보상받나 했던 그에게 비보가 날아들었습니다.

Những tưởng anh sẽ được đền bù cho những vất vả của mình thì một tin buồn ập đến với anh.

뇌종양에 걸렸다는 청천벽력과도 같은 통보였습니다.

Đó là một thông báo giống như sấm sét giữa trời quang rằng anh đã bị mắc bệnh u não.

이제 막 시작하려는 그에게 끝없는 추락을 의미하는 것과 같았습니다.

Nó giống như cú rơi vô đáy với anh khi mà mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

10시간의 생사를 넘나드는 수술 끝에 왼쪽 귀의 청력을 잃었고, 표정으로 감정을 표현해야 하는 배우들에게는 가장 치명적인 ‘안면마비’까지 찾아왔습니다.

Sau 10 tiếng phẫu thuật sinh tử, anh đã mất thính lực bên tai trái, và thậm chí là chứng “liệt mặt” trí mạng đối với những diễn viên phải thể hiện cảm xúc bằng nét mặt.

그러나 그는 배우의 꿈을 포기하지 않았습니다.

Tuy vậy, anh đã không từ bỏ giấc mơ làm diễn viên.

끊임없는 재활 끝에 안면근육을 움직이는 데 성공하여 모든 아픔을 이겨내고 당당히 배우로 재기하는 데 성공하였습니다.

Sau quá trình phục hồi chức năng không ngừng nghỉ, anh đã thành công trong việc cử động cơ mặt, vượt qua mọi đau đớn và thành công trở lại là một diễn viên một cách tự hào.

이제는 할리우드의 스타로 전 세계가 주목하는 남자 그는 바로 ‘마크 러팔로(Mark Ruffalo)’.

Người đàn ông được cả thế giới chú ý với tư cách là một ngôi sao Hollywood chính là Mark Ruffalo.

영화 어벤져스의 헐크역, 비긴 어게인의 댄역으로 얼굴이 알려진 오직 노력과 끈기로 일궈낸 그의 이야기입니다.

Được biết đến với vai Hulk trong phim Avengers và Dan trong Begin Again, đây là câu chuyện về sự nỗ lực và bền bỉ của anh.

하고 싶은 일을 위해 얼마만큼의 노력을 해봤나요?

Bạn đã từng nỗ lực bao nhiêu cho những gì bạn muốn làm?

좌절을 겪을 때마다 일어서기 위해 어떤 노력을 해봤나요?

Bạn đã từng nỗ lực thế nào để đứng dậy mỗi khi nản chí?

절망은 절망을 불러오고, 희망은 희망을 불러옵니다.

Tuyệt vọng mang đến tuyệt vọng, và hy vọng mang lại hy vọng.

노력의 끝은 반드시 찾아오는 법입니다.

포기하지 마세요!

Tận cùng của nỗ lực sẽ mang đến kết quả. Xin đừng từ bỏ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *