Để thực hiện một lời nói dối này, chúng ta lại phải tìm một lời nói dối khác. Sự thật giống như ánh sáng làm mờ mắt. Ngược lại, dối trá làm cho mọi thứ tuyệt vời như một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhưng sự dối trá sẽ được đáp lại bằng dối trá và sự thành thật sẽ được đáp lại bằng sự thành thật. Nếu bạn mong người khác thành thật thì hãy bày tỏ sự thành thật với họ.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *