Bạn bè là một trong những món quà tuyệt vời nhất chúng ta có được trong cuộc đời. Bởi vì có duyên nên chúng ta mới gặp được nhau. Vì thế hãy trân trọng mối duyên đó và hãy trân trọng tình bạn tuyệt vời đó.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *