Bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng. Quan trọng là bạn đang đi đâu. Bạn không thể lựa chọn cách mình thua, nhưng bạn có thể lựa chọn cách chuẩn bị để tổ chức lại và giành chiến thắng.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *