??????????

Năm Giáp Thìn thì tiếng Hàn gọi là gì? 12 con giáp tiếng Hàn gọi là gì? Cung hoàng đạo tiếng Hàn gọi là gì? Cùng tìm hiểu nhé.

12 CUNG HOÀNG ĐẠO – 12별자리

12지신 (십이간지): 12 địa chi

십간: 10 can

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *