Vùng Tây Nam Bộ còn gọi miền Tây, hay vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tây Nam Bộ gồm 12 tỉnh và một thành phố, với nhiều đặc sản, trái cây và người dân nồng hậu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *