Vùng Đông Bắc Bộ thuộc phía đông bắc ở miền Bắc của Việt Nam, gồm 9 tỉnh thành. Cụ thể: Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *