Bắc Trung Bộ là vùng lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã. Vùng này bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *