Tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta không yêu vì bởi gặp được người hoàn hảo. Chúng ta yêu bằng cách học cách biến những người không hoàn hảo trở nên hoàn hảo.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *