Khi còn trẻ, tôi từng cho rằng tiền bạc là quan trọng nhất trên đời. Bây giờ già rồi, tôi nhận ra rằng đó là sự thật.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *