Đừng chờ đợi ai đó làm cho bạn hạnh phúc. Bạn mới là người quyết định cho hạnh phúc của chính bản thân mình. Hạnh phúc không ở bên ngoài mà nằm ở bên trong trái tim mỗi người. Khi hạnh phúc toát ra từ bên trong con người bạn, ngay cả những ngày giông bão cũng hóa đẹp trời.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *