Cuộc sống vốn dĩ là không công bằng nên đừng đỏi hỏi điều vô lý đó. Cũng đừng lãng phí thời gian để quan tâm mọi người nghĩ gì, đừng quản việc của người khác. Cứ làm việc của bạn thật tốt là được.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *