An image of a laughing mouth.

Ai cũng có quyền được ngu ngốc, nhưng bạn đang lạm dụng đặc quyền đó. Xấu thì có thể sửa nhưng ngu thì mãi mãi không sửa được.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *