Ngoài bạn ra, không có ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn. Cho dù tâm trạng của bạn thế nào, buổi sáng hãy thức dậy, ăn mặc đẹp và tự tin bước ra ngoài.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *