Sự sợ hãi mà chúng ta tạo ra thường là ảo ảnh nhưng nó lại đem đến nỗi đau thực sự. Biết sợ hãi là tốt nhưng quá lo lắng về nó sẽ khiến chúng ta không dám thử sức và không dám sống hết mình cho chính cuộc đời của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *