“Điều tạo nên tôi ngày hôm nay chính là thư viện ở thị trấn của tôi. Điều quan trọng hơn một người tốt nghiệp Harvard là thói quen đọc sách.” – Bill Gates

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *