행복은 작은 것에 있습니다.

Hạnh phúc nằm ở những điều nhỏ bé

행복은 작습니다.

Hạnh phúc thật nhỏ bé.

거창하고 큰 것에서 찾지 마세요.

Đừng tìm kiếm trong những thứ hoành tráng và to lớn.

멀리 힘들게 헤메지 마세요.

Đừng lang thang mệt mỏi và quá xa.

비록 작지만 항상 당신 눈앞에 있답니다.

Dù nhỏ bé nhưng nó luôn ở trước mắt bạn.

행복은 이기적입니다.

Hạnh phúc là sự ích kỷ.

자신을 돌보는 사람만이 가질 수 있습니다.

Chỉ những người biết chăm sóc bản thân mới có được nó.

남의 시선 따위는 무시해 버려요.

Bạn sẽ phớt lờ nó theo cách nhìn của người khác.

스스로 행복하지 않으면 아무도 도울 수 없답니다.

Nếu bạn không tự thân hạnh phúc thì không ai có thể giúp được.

행복은 연습입니다.

Hạnh phúc là sự tập luyện.

그냥 주어지는 행운의 복권이 아닙니다.

Không phải là tờ vé số may mắn bạn được trao.

부지런히 노력하고 연습해야  얻을 수 있는 열매입니다.

Mà là trái ngọt có thể nhận được chỉ khi chăm chỉ nỗ lực và tập luyện.

가는 길은 만갈래지만 방법은 하나랍니다.

Có hàng vạn đường để đi đến hạnh phúc nhưng chỉ có một cách.

행복은 습관입니다.

Hạnh phúc là thói quen.

아는 길이 편하고 가던 길을 또 가듯이 살아가는 동안 몸과 마음에 베이는 향기입니다.

Đó là hương thơm hấp thụ vào cơ thể và tâm trí trong khi bạn sống như thể đi trên con đường bạn đã biết và cũng là con đường bạn quen thuộc.

하나씩 날마다 더해가는 익숙함 입니다.

Đó là sự quen thuộc được thêm vào mỗi ngày.

행복은 투자입니다.

Hạnh phúc là sự đầu tư.

미래가 아닌 현실을 위해 남김없이 투자하세요.

Hãy đầu tư hết thảy cho hiện tại chứ không phải tương lai.

지금 행복하지 않으면 내일도 마찬가지입니다.

Nếu bây giờ không hạnh phúc thì ngày mai cũng vậy.

오늘을 온전하게 쓸 수 있어야 한답니다.

Bạn phải sống trọn vẹn ngày hôm nay.

행복은 공기입니다.

Hạnh phúc là không khí.

때로는 바람이고 어쩌면 구름입니다.

Thỉnh thoảng là cơn gió, hoặc là những đám mây.

잡히지 않아도 느낄 수 있고 보이지 않아도 알 수 있답니다.

Dù không nắm bắt được nhưng có thể cảm nhận được, không nhìn thấy nhưng bạn vẫn biết.

행복은 선물입니다.

Hạnh phúc là món quà.

어렵지 않게 전달할 수 있는 미소이기도 하고

소리없이 건네 줄 수 있는 믿음이기도 합니다.

Đó cũng là nụ cười trao đi không hề khó khăn, đó cùng là niềm tin có thể trao đi mà không chút tiếng động.

가장 달콤한 포옹이랍니다.

Là cái ôm ngọt ngào nhất.

행복은 소망입니다.

Hạnh phúc là ước vọng.

끝없이 전달하고픈 욕망입니다.

Đó là khát vọng gửi gắm vô tận.

하염없이 주고 싶은 열망입니다.

Khát vọng được cho đi không ngừng nghỉ.

결국엔 건네주는 축복입니다.

Cuối cùng, đó là một phước lành được trao đi.

행복은 당신입니다.

Hạnh phúc chính là bạn.

 지금 이 순간 존재하는 당신입니다.

Là bạn đang tồn tại ở ngay khoảnh khắc bây giờ.

변함없이 사랑하는 당신입니다.

Là bạn – tình yêu không thay đổi của tôi.

이미 당신입니다.

Hạnh phúc vốn đã là bạn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *