Category: Kinh nghiệm học tiếng Hàn

Chia sẻ kinh nghiệm, mẹo học tiếng Hàn hữu ích, thiết thực, giúp các bạn học tiếng Hàn nhanh nhớ, nhớ lâu, nâng cao khả năng tiếng Hàn

Luyện dịch Hàn Việt: 7 lời khuyên hay nhất của thiền sư Hae Min

1. 마음을강하게먹으세요. 살다보면실패할수도있고실수할수도있고욕먹을때도있어요. 내인생에미안한마음이든다면좌절하지말고다시일어서서더좋은모습보여주자고강하게맘먹으세요. Hãy có tinh thần mạnh mẽ. Trong cuộc sống, có những lúc bạn có thể thất bại, có thể sai lầm và cũng có thể bị…