Hãy coi những khó khăn, nghịch cảnh bạn gặp phải là mùa đông lạnh giá giúp tôi rèn tinh thần, ý chí của bạn. Mùa đông càng lạnh thì mùa xuân càng ấm áp, cây lá càng thêm xanh tươi. Nếu không có mùa đông thì mùa xuân đến sẽ khiến bạn chẳng thấy vui mừng nữa. Cũng vậy, nếu không nếm trải gian khổ, thất bại thì khi đạt được thành công, bạn cũng chẳng thấy vui mừng, hạnh phúc. Hãy vững tin vào bản thân, cuộc sống. Mùa đông đã đến thì mùa xuân không còn xa nữa. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *