Nguyên tắc của cuộc sống luôn đến với mọi người một cách công bằng đó chính là “Ngày hôm nay”. Hôm nay – bản thân “ngày hôm nay” là con đường dẫn đến tương lai tươi đẹp.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *