Tình yêu là vĩnh cửu. Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể gặp lại người tốt như vậy nhưng trên đời này còn nhiều người tốt hơn và nhất định một ngày nào đó tôi sẽ gặp được.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *