Lý do bạn cảm thấy thoải mái lúc này là vì bạn đang đi xuống dốc. Sống như ngày hôm qua mà cứ mong đợi vào tương lai là triệu chứng sớm của bệnh tâm thần.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *