Bạn đã nỗ lực hết sức nhưng mãi vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Đừng mất hy vọng mà hãy cứ nỗ lực, giữ vững niềm tin. Mùa đông đã đến thì mùa xuân sẽ chẳng còn xa nữa. Cứ cố gắng và cơ hội sẽ tới với bạn, ngày mai tốt đẹp sẽ tới với bạn.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *